The wishlist name can't be left blank

Garantie

Lantaarnwereld.nl garandeert dat alle door haar geleverde producten voldoen aan het gestelde op de website. Onderstaande garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit. De wettelijke garantie houdt in dat een product geen gebreken behoort te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Blijkt het product niet aan de verwachtingen te voldoen, dan zullen wij dit kosteloos herstellen of een vervangend product te leveren.

Indien er een verf of coating is toegepast is deze ten alle tijden na het produceren aangebracht en betreft het een 1-laagse óf 2-laags laag die voldoet aan de eisen volgens de VISUM. De bronzen lampen zijn door deskundig personeel geassembleerd met gebruikmaking van hoogwaardige onderdelen, waardoor er voor vele jaren een onderhoudsvrij product is verkregen.

Als aanvulling op haar garantievoorwaarden van nieuw geleverde artikelen wordt een garantie gegeven van 2 jaar op de constructie en coating/verf, ingaande na levering en ontvangst van de betaling. De extra voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke regels omtrent conformiteit en deze garanties beperken de wettelijke regels niet.

Voor tweedehands producten geldt een garantietermijn van 1 jaar op de constructie, deze mogen dus in geen geval doorzakken, knikken of constructureel spontaan veranderen.

De bovenstaande garantievoorwaarden gelden niet indien:

- De gebreken het gevolg zijn van brand, natuurrampen, extreme temperaturen/omstandigheden, ondeskundig gebruik/onderhoud en andere onvoorziene omstandigheden welke niet normaal gebruikelijk kunnen worden geacht.
- Mechanische of chemische beschadigingen door welke oorzaak dan ook zijn toegebracht of ontstaan.
- Reclameborden, winddoeken, bomen en struiken of andere wijzigingen die aan of tegen de lamp of lantaarnpaal zijn toegebracht zonder dat lantaarnwereld.nl van deze bedoeling op de hoogte was voor opdracht tot levering van de betreffende producten.

In algemene zin wordt ervan uitgegaan dat normaal klein onderhoud tot preventie wordt uitgevoerd, waarmee doelend op het wegsnoeien van struiken en bomen, evenals het voorkomen van beschadigingen door fietsen e.d.

Als u het niet eens bent met onze garantievoorwaarden, kunt u uw klacht melden via onze klachtenprocedure.